+38 098 262 20 20

+38 098 262 20 20

Поділ майна між подружжям. Як правильно «поділити» борги?

Поділ майна між подружжям. Як правильно «поділити» борги?

За загальним правилом, все майно набуте подружжям під час шлюбу є спільним і при його поділі, вважається, що частки дружини й чоловіка є рівними. При цьому, коли справа доходить до встановлення обсягу нажитого «непосильною працею» спільного майна, чомусь більшість клієнтів вважають, що ділити вони будуть тільки гроші, нерухомість та автомобілі. Лише іноді перелік ліквідної маси доповнюються «дорогими серцю» кухонними сервізами чи персидськими ковдрами.Однак, щоб забезпечити справедливий поділ не тільки активів, а й пасивів, слід ретельно проаналізувати кредитну історію подружжя та дізнатись, чи не схований часом в бабусиній шафі кредитний договір, оформлений у період шлюбу на одного з подружжя?Тож як правильно поділити, а точніше врахувати борги подружжя та правовідносини за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї, спробуємо розібратись у цій статті.

Які борги подружжя є спільними?

Звичайний життєвий приклад, яких до війни було надзвичайно багато. Подружжя взяло кредит у банку і за ці кошти придбало квартиру. Через декілька років, подружжя вирішило шлюб розірвати і відповідно поділити придбану у кредит квартиру.Однак, виникають ряд запитань: чи є цей кредит спільним для чоловіка і жінки? Хто повинен надалі сплачувати кредит та як будуть впливати виконані і головне частка невиконаних зобов’язань зі сплати кредиту на розмір частки у спільному майні, що підлягає поділу? Як до цього віднесеться банк?Для початку розберемось, чи будуть наведені кредитні зобов’язання спільними, давши відповіді на такі питання:1. Чи укладено договір під час шлюбу ?2. Чи укладено договір в інтересах сім’ї ?3. Чи використано одержане за договором в інтересах сім’ї ?Якщо відповідь хоча б на одне питанні - «Ні», тоді зобов’язання матимете лише той з подружжя хто є стороною договору і зобов’язання не підлягають врахуванню при поділі майна.В наведеному вище прикладі, кредит був отриманий у період шлюбу, а кошти використані на придбання квартири в якій проживала «наша сім’я», отже кредитні зобов’язання є спільними, а чоловік та дружина виступають у кредитних зобов’язаннях як солідарні боржники.Така позиція вже досить давно застосовується у судовій практиці та періодично підтверджується Великою Палатою Верховного Суду. Зокрема, у постанові від 30 червня 2020 року по справі № 638/18231/15-ц ВП ВС де зазначено, що:«…правовий режим спільної сумісної власності подружжя, винятки з якого прямо встановлені законом, передбачає нероздільність зобов'язань подружжя, що за своїм змістом свідчить саме про солідарний характер таких зобов'язань, незважаючи на відсутність в законі прямої вказівки на солідарну відповідальність подружжя за зобов'язаннями, що виникають з правочинів, вчинених в інтересах сім'ї».

Порядок виконання спільних зобов’язань подружжя

З’ясувавши підстави для віднесення боргових зобов’язань до спільних зобов’язань подружжя та їх правову природу, а саме те, що подружжя виступають як солідарні боржники, можна спрогнозувати як і хто має їх виконувати.Для цього, слід звернутись до відповідних норм ЦК України, що визначають порядок виконання солідарного зобов’язання (ст. ст. 543, 544 ЦК України).У згаданих положеннях вказано, що у разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі. Боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього.Таким чином, кредитор має право стягнути борг повністю або частково як від усіх разом, так і від будь-кого з подружжя окремо. І лише у випадку, коли один з подружжя сплатив весь борг, він має право звернутись до іншого зі зворотною вимогою про сплату його частки, розмір якої відповідає частці другого з подружжя.

Як відбувається врахування спільних боргів при поділі майна подружжя?

Про необхідність врахування при поділі майна боргів подружжя, що виникли в інтересах сім'ї, зазначалось ще у постанові Пленуму Верховного Суду України від 27.12.2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», яка не зважаючи на свій «поважний вік» досі є актуальною та продовжує застосовуватись судами при розгляді сімейних спорів.Таким чином, маємо перший спосіб за яких умов та як врахувати спільні борги подружжя – у спорі про поділ спільного майна.Щоб зрозуміти як відбувається врахування боргів при поділі майна, повернемося до початку історії. Отже, маємо спір вже колишнього подружжя про поділ квартири.Оскільки квартира, скоріш за все, буде визнана об’єктом, який неможливо поділити в натурі, як того вимагає положення ст. 71 СК України, Позивач буде претендувати на весь об’єкт з виплатою іншому співвласнику грошової компенсації замість його частки.Наведена норма ст. 71 СК України передбачає, що компенсація виплачується за умови згоди іншої сторони та попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.Припускаємо, що чоловік погоджується на отримання компенсації, вважаючи, що його розмір компенсації складатиме 50% вартості квартири. Однак, в процесі розгляду справи з’ясовується, що після фактичного припинення шлюбних відносин, дружина самостійно погашала кредит, тому розмір компенсації за частку чоловіка у квартирі має бути зменшений на суму самостійно погашеного кредиту у вказаний період.Схожим чином, були вирішені спори щодо поділу майна подружжя у справі № 22-ц/807/3026/21 (постанова Запорізького апеляційного суду від 18 жовтня 2021 року ) та справі № 617/1962/20 (постанова Харківського апеляційного суду від 29 листопада 2021 року).

Ще один спосіб відновлення рівноваги

Іншим способом, який дозволяє одному з подружжя поділити борги, які мають статус спільних боргів подружжя, є звернення тим з подружжя, який самостійно та повністю виконав зобов’язання з повернення кредиту до іншого, з регресною вимогою в порядку ст. 544 ЦК України.Подібний спір позитивно вирішено для позивачки у справі № 638/17330/16-ц. Так переглядаючи справу Верховний Суд у постанові від 02.04.2020 року зазначив, що праву на спільну сумісну власність на квартиру кореспондується боргове зобов`язання – повернення грошової суми, що позичалася на придбання цього будинку. У цій справі придбаний за кредитні кошти будинок у судовому порядку був поділений між подружжям із визначенням рівних часток у праві спільної сумісної власності. Позивачка звернулась до суду з позовом про визнання боргу колишнього подружжя спільним зобов’язанням, стягнення в порядку зворотної вимоги (регресу) частини грошових коштів з іншого з подружжя. Судом було встановлено, що, оскільки після поділу майна подружжя і визначення частки у спільній сумісній власності, позивачка виконала зобов`язання обох співвласників набутого за позичені кошти майна, повністю повернула кредитору борг, виконавши у такий спосіб і зобов`язання відповідача, тому вона має право на отримання відшкодування частини сплачених нею грошових коштів.

Як не потрібно робити?

Інколи, у судові практиці траплялись спори, де один з подружжя намагався зобов’язати іншу сторону солідарно плати за кредитом, який залишився після розірвання шлюбу. Для прикладу можна навести справу № 205/9626/16-ц. Позивач просив суд визнати борг за договором позики спільним боргом подружжя та зобов'язати іншого з подружжя спільно з ним сплатити кошти на користь кредитора у рівних частинах. При вирішення цього спору, суди всіх інстанцій відмовили в задоволенні позову, вказавши на невірно обраний спосіб захисту та можливість стягнення частини боргу з другого з подружжя лише у випадку повної сплати заборгованості в порядку регресу (Постанова ВС від 01 листопада 2018 року у справі № 205/9626/16-ц).На сам кінець доречно навести позицію Верховного Суду у спорах поділ майна, що є предметом іпотеки. В таких спорах найчастіше іпотекодержателі (заставодержателі) заперечують проти поділу, однак Верховний Суд з цього приводу однозначно вказав, що в результаті поділу предмету застави між подружжям і фактичної зміни виду спільної власності зі спільної сумісної на спільну часткову, права заставодержателя не порушуються (постанова Верховного Суду від 15.07.2019 року у справі № 521/19174/15-ц).

Замість висновків 

Врахування боргів та інших спільних зобов’язань подружжя, в деяких випадках можуть кардинально хитнути чашу терезів на бік однієї із сторін спору про поділ спільного майна подружжя, тому рекомендую завжди глибоко аналізувати та встановлювати не тільки активи, а й пасиви, що можуть бути враховані при поділі.