03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
Блог Адвоката

Призупинення дії трудового договору в умовах воєнного стану. Все, що потрібно знати

Трудові спори
З початком відкритої збройної агресії проти України та введення воєнного стану, держава змушена була внести корективи в багатьох сферах нашого життя. Трудові відносини не стали винятком.

Нормативним актом, який зараз врегульовує питання праці є Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон).

Законом, вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина передбачених статтями 43, 44 Конституції України. Це статті, які гарантують кожному право на працю та право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, а також право на страйк.

Крім цього, законодавець ввів цілий ряд нових норм, які тимчасово (до закінчення воєнного стану) по іншому врегульовують багато питань, що стосуються трудових відносин. Це, зокрема питання укладення та розірвання трудового договору, встановлення та обліку робочого часу та часу відпочинку, відпусток, оплати праці тощо.


Що значить призупинення дії трудового договору?


Однією з норм Закону введено можливість призупинення дії трудового договору, що означає тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором.

Як вбачається з наведеного визначення, для призупинення трудового договору необхідна наявність двох умов:

  • роботодавець не може забезпечити працівника роботою;
  • працівник не може її виконувати.

Тому, якщо відсутня хоча б одна із зазначених умов, відповідний наказ про призупинення є незаконним і може бути оскарженим.

Як оформляється призупинення дії трудового договору?


Ініціювати призупинення трудового договору може будь-яка сторона трудового договору. Хоча очевидно, що така ініціатива здебільшого належить роботодавцю.

Отже, для того, щоб процедура призупинення трудового договору була легітимною, роботодавець повинен винести наказ в якому зазначити:

  • інформацію про причини призупинення трудового договору;
  • спосіб обміну інформацією між працівником і роботодавцем;
  • строк призупинення дії трудового договору;
  • кількість, категорії і прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта відповідних працівників;
  • умови відновлення дії трудового договору.

У разі, якщо наказ видається стосовно посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, такий наказ має бути погоджений із місцевою військовою адміністрацією.

Слід також зауважити, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин та не може бути прихованим покаранням.

Також призупинення не може застосовуватись до керівників та заступників керівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади (місцеві депутати, мери).


Як оскаржити наказ про призупинення трудового договору?


Відсутність передбачених законом підстав або неналежне оформлення наказу може бути підставою для визнання такого наказу незаконним та його скасування.

Напевно для полегшення процедури оскарження, Законом передбачений позасудовий спосіб вирішення відповідного трудового спору, шляхом подання скарги до Державної служби України з питань праці (Держпраці), яка має повноваження видати припис про скасування наказу або усунення порушень в інших спосіб.

Однак, на жаль Закон не встановлює строки, протягом яких має пройти перевірка законності наказу про призупинення трудового договору. Тому, у разі затягування процесу перевірки, або відсутності діючих територіальних органів Держпраці у вашій місцевості, наказ також можна оскаржити до суду.

Слід відзначити, що так само до суду, роботодавець має право оскаржити припис Держпраці про скасування наказу про призупинення.

Тому, на мою думку, працівнику доцільно оскаржувати наказ одразу до суду. Щоб не втрачати час на адміністративне оскарження в Держпраці. Для цього рекомендую завчасно звертатись до адвоката по трудовим спорам.


Як отримати заробітну плату за час призупинення трудового договору?


Закон передбачає, що відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на російську федерацію.

Made on
Tilda