03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
Блог Адвоката

ПРАВО НА ДОГАНУ. Порядок накладення, підстави та строки.

Трудові спори
Догана є одним з видів дисциплінарних стягнень, що можуть бути застосовані роботодавцем до працівника. Оголошення догани завжди має серйозні наслідки. Від неприємного запису в трудову книжку та позбавлення премій на рік, до ризику бути звільненим із займаної посади. Стаття буде корисна як працівникам так і роботодавцям, адже допоможе одним розібратись у процедурі та правильно «оголошувати» догану, а працівникам з’ясувати чи правомірно було накладено дисциплінарне стягнення.

Що таке догана?


Догана – це дисциплінарне стягнення, що може бути застосовано до працівника у випадку порушення останнім трудової дисципліни. По суті, догана полягає у донесенні до працівника свого роду меседжу роботодавця, про те, що він незадоволений роботою, або відношенням працівника до виконання своїх трудових обов’язків. Догана служить своєрідним закликом, що працівнику слід краще працювати та припинити порушення трудової дисципліни. Також, догана це попередження про можливість застосування більш суворого дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення.

За що, може оголошуватись догана?


Оскільки догана це дисциплінарне стягнення, то й накладатись може лише за вчинення дисциплінарного проступку. Дисциплінарний проступок визначається як винне невиконання чи неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків. Складовими дисциплінарного проступку є:

  • дії (бездіяльність) працівника;
  • порушення або неналежне виконання покладених на працівника трудових обов’язків;
  • вина працівника;
  • наявність причинного зв’язку між діями (бездіяльністю) і порушенням або неналежним виконанням покладених на працівника трудових обов’язків.

Як вказав Верховний Суд у постанові від 22 липня 2020 року по справі № 554/9493/17, недоведеність хоча б одного з цих елементів виключає наявність дисциплінарного проступку. Обов’язок надати докази фактів винного вчинення працівником дисциплінарного проступку лежить саме на роботодавцеві.

При оголошенні догани власник або уповноважений ним орган повинен враховувати всі обставини, за яких вчинено проступок. При цьому, для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності в обов’язковому порядку має бути встановлена вина як одна з важливих ознак порушення трудової дисципліни.

Хто та в які строки може оголосити догану?


Дисциплінарне стягнення, у тому числі догана накладається лише органом, який має право прийняти працівника на роботу. У більшості випадків, це керівник підприємства чи установи. Це значить, що керівник підрозділу, департаменту чи начальник зміни не має права оголошувати догану.

Догана повинна бути оголошена одразу після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. До цього часу не зараховується час перебування працівника на лікарняному або у відпустці.

Якщо з моменту вчинення дисциплінарного проступку минуло більше 6 місяців, винесення догани за такий проступок є незаконним, незалежно від доведеності вини та інших складових проступку, про які йшла мова вище.

Який порядок винесення догани?


Перш ніж винести догану, власник або уповноважений ним орган повинен отримати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відсутність пояснень або доказів того, що власник намагався їх отримати свідчитиме про істотне порушення процедури, що в майбутньому може стати однією з основних підстав для визнання наказу про оголошення догани незаконним.

Крім пояснень, перед винесенням догани роботодавець повинен враховувати:

  1. ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду;
  2. обставини, за яких вчинено проступок;
  3. попередню роботу працівника.

Догана оголошується в наказі, який повинен бути повідомлений працівнику під розписку.

В наказі про оголошення догани повинно бути зазначено:
  • за які порушення накладено дисциплінарне стягнення;
  • докази, які підтверджують вказані порушення;
  • інформацію, на підставі яких статей КЗпП України накладено дисциплінарне стягнення.

Майте на увазі, що оголошення догани працівнику може бути правомірним лише за умови доведення невиконання чи неналежного виконання ним своїх трудових обов`язків, тобто лише тих функцій, що покладені на працівника відповідними посадовими інструкціями або ж порушення правил внутрішнього трудового розпорядку. При цьому, порушення має бути винним, тобто вчиненим без поважних причин умисно або з необережності.

Також, слід пам’ятати про правило «Одного покарання». Воно означає, що за одне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Як та куди оскаржити догану?


Наказ про винесення догани можна оскаржувати безпосередньо до суду протягом 3-х місяців з моменту його отримання.

Якщо наказ не оскаржити, догана протягом 1 року з моменту винесення буде автоматично знята за умови, якщо протягом цього строку працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню.

Адвокат з трудових спорів допоможе оскаржити (визнати незаконним та скасувати) наказ про оголошення догани (притягнення до дисциплінарної відповідальності) та захистити ваші трудові права в суді.

Made on
Tilda