+38 098 262 20 20

+38 098 262 20 20

Який розмір аліментів, якщо платник не працює або ФОП на єдиному податку?

Який розмір аліментів, якщо платник не працює або ФОП на єдиному податку?

Законодавством передбачено, що аліменти можуть сплачуватись у відсотках від щомісячного доходу платника аліментів або у твердій грошовій сумі.

Якщо з визначенням розміру аліментів у твердій грошовій сумі як правило, питань не виникає, то у випадку присудження аліментів у частці від доходу, дуже часто виникають труднощі у правильному визначенні їх розміру.

Цікаво, що навіть виконавці дуже часто невірно обчислюють розмір аліментів, тому не випадково, законодавець передбачив можливість в судовому порядку оскаржувати розмір сум заборгованості по аліментам.

Найпоширенішою проблемою у визначенні розміру аліментів є помилкове визначення власне розміру щомісячних доходів платника аліментів, що відповідно у подальшому і спричиняє помилкове нарахування.

Для початку розглянемо на прикладі, з якої суми слід обчислювати розмір аліментів платника, який офіційно працевлаштуваний та отримує заробітну плату по трудовому договору. 

Одразу потрібно зробити застереження, що аліменти нараховуються не тільки із заробітної плати, а й з інших виплат. Конкретнийперелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146

Зазначеним переліком передбачено, що утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

 1. основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо; 
 2. усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати; 
 3. грошових і натуральних премій; 
 4. оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні; 
 5. заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 6. заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати; 
 7. винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій; 
 8. винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню; 
 9. одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років; 
 10. допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах; 
 11. доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій; 
 12. сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих; 
 13. допомоги по безробіттю; 
 14. одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними, а також надбавок, що виплачуються непрацюючим пенсіонерам на утримання непрацездатних членів сім’ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; 
 15. державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" 
 16. стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; 
 17. доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства; 
 18. усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях; 
 19. плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю); 
 20. інших видів заробітку.

Принагідно слід відмітити, що пунктом 12 наведеного нормативного акту визначено також  перелік доходів з яких не провадиться утримання аліментів.

До них зокрема належать: 

 1. вихідна допомога при звільненні і суми неоподаткованого розміру матеріальної допомоги
 2. допомоги на лікування
 3. допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
 4. компенсаційних виплат при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість
 5. одноразової допомоги при народженні дитини

та інші виплати всього 22 види виплат.

Тепер розглянемо питання, з якої суми слід обчислювати розмір аліментів платника, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Згадане питання врегульоване у статті 195 Сімейного кодексу України. Ця норма передбачає, що заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу,визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Що це означає так як розраховуються аліменти з непрацюючого платника аліментів чи ФОПа на спрощеній системі оподаткування читайте далі.

Отже, як вказано у ст. 191 Сімейного кодексу України аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу - із дня подання такої заяви.

Як правило, спір про стягнення аліментів триває від 1 до 4 місяців. Приймаючи рішення суд зазначає початку дату з якої мають стягуватись аліменти, якою є дата подання позову до суду. 

Після набуттям рішенням суду законної сили судом видається виконавчий лист, який направляється стягувачем (отримувачем аліментів) для примусового виконання до державної виконавчої служби або приватному виконавцю.

Далі виконавець відкриває виконавче провадження зі стягнення аліментів та проводить розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за період з дня подання позову (або заяви) до суду і до початку відкриття виконавчого провадження.

Результати розрахунку відображаються у розрахунку заборгованості зі сплати аліментів.

При цьому, оскільки на початковому етапі виконавчого провадження у виконавця відсутні дані про розмір доходу платника аліментів, розрахунок проводиться виходячи із середньої заробітної плати по регіону. 

Наприклад, якщо платника аліментів проживає у місті Києва, для розрахунку береться сума середньої заробітної плати по місту Києву за відповідний місяць в якому проводилось нарахування заборгованості.

Дані про середній розмір заробітної плати працівника для даної місцевості виконавець отримує від державних органів статистики. 

В такому ж порядку проводиться розрахунок, якщо буде встановлено, що платника аліментів не має офіційного працевлаштування або є ФОП на спрощеній систему оподаткування.

На сам кінець слід наголосити на тому, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. а також державний виконавець повинен винести постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Дані про боржника вносяться до реєстру боржників, а на рахунки в банках накладається арешт.Тому, я рекомендую платникам аліментів з метою не допущення вжиття вказаних обмежувальних заходів, одразу після відкриття виконавчого провадження подавати заяву про проведення перерахунку заборгованості зі сплати аліментів, якщо в період розгляду справи судом вами проводилась сплата аліментів у добровільному порядку.Для вирішення питань щодо врегулювання спору щодо стягнення аліментів виконавчою службою, рекомендую звертатись за консультацією до адвоката з сімейних спорів – Буртового Миколи.