03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
Блог Адвоката

Як отримати дублікат наказу господарського суду

Господарські спори
Виконання судового рішення є завершальною і мабуть найголовнішою стадією судового процесу. Адже саме заради примусового виконання рішення, особа і звертається до господарського суду з позовом.

Що таке наказ господарського суду та які його обов’язкові реквізити?


Для того, щоб державний або приватний виконавець розпочав виконавче провадження з примусового виконання судового рішення, сторона на користь якої прийнято рішення має отримати наказ господарського суду. Це документ, який зазвичай складається на одній сторінці та має свої обов’язкові реквізити, зокрема:

 1. назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;
 2. дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
 3. повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;
 4. ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);
 5. резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;
 6. дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);
 7. строк пред’явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.


Наказ господарського суду повинен бути підписаний суддею, який виніс рішення, що підлягає примусового виконанню і скріплений печаткою суду із зображенням Державного Герба України.

Рекомендую при отриманні наказу завжди звіряти наявність всіх передбачених законом реквізитів, правильність назв сторін, прізвища судді і головне відповідність інформації з наказу - резолютивній частині рішення суду (заключна частина рішення суду після слів «суд вирішив»).

Це дуже важливо, адже якщо наказ не відповідатиме всіх вимогам, що встановлені для виконавчого документа, приватний або державний виконавець має право повернути наказ без прийняття до виконання.

Як отримати дублікат наказу господарського суду?


Не всім відомо, що наказ господарського суду видається в єдиному екземплярі і видається або на руки представнику стягувача або надсилається поштою.

В майбутньому передбачається, що видача наказу буде відбуватись в електронному вигляді з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Однак допоки не почав працювати Єдиний державний реєстр виконавчих документів оформлення і видача виконавчих документів здійснюються в паперовій формі судом.


Отже, моделюємо ситуацію. Суд видав наказ у паперовій формі і відправив його поштою на вашу адресу. Однак, лист з наказом чомусь до вас не дійшов. Звичайно, доцільніше отримувати наказ безпосередньо в суді на руки, але і в цих випадках документ може загубитись. Або його можуть вилучити правоохоронні органи в процесі обшуку, як це було у випадку з одним із банків.

Тож що робити в цьому випадку? Як виконати рішення господарського суду без оригіналу наказу?

Якщо проаналізувати чинний Господарський процесуальний кодекс України то ви не знайдете в ньому статті, яка б давала відповідь на це питання. І це логічно, адже документ в електронній формі не зможе загубитись на пошті чи не може бути вилучений у ході обшуку.

Однак, поки накази видаються в паперовій формі і продовжують губитись, законодавець зберіг важливі норми, що передбачають можливість отримання дублікату наказу у разі його втрати.

Ці норми «загубились» в самому кінці ГПК у пункті 19.4 його перехідних положень.

Передбачено, що у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може видати його дублікат, якщо стягувач звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку.

Що необхідно зазначити в заяві про видачу дублікату наказу господарського суду?


Оскільки в кодексі відсутня стаття про видачу дублікату наказу, то відповідно і не встановлено обов’язкових реквізитів, які повинні бути зазначені саме у заяві про видачу дублікату наказу господарського суду.

Однак, маємо статтю 170 ГПК України, якою встановлені загальні вимоги до форми та змісту будь-якої письмової заяви, клопотання, заперечення з процесуальних питань.

Передбачається, що письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити:

 1. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
 2. найменування суду, до якого вона подається;
 3. номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі;
 4. зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника;
 5. підстави заяви (клопотання, заперечення);
 6. перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення);
 7. інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.

Зверніть увагу, що до заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення (наш випадок), додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження).


Для того, щоб ваша заява була дійсно обґрунтованою і суд без зауважень видав дублікат, з урахуванням п. 19.4 перехідних положень ГПК України, вам необхідно довести три речі: а) факт втрати наказу; б) факт невиконання судового рішення і в) подання заяви в межах строку, встановленого для пред’явлення виконавчого документа до виконання. Для наказу господарського суду це 3 роки.

Цікавою з точки зору порядку доведення факту втрати наказу є постанова Верховного Суду від 15 липня 2021 року у справі №18/1147/11

Розглядаючи справу, Верховний Суд висловив таку правову позицію, що ГПК України не надає суду права відмовити в задоволенні заяви про видачу дубліката наказу з мотивів її необґрунтованості й не зобов’язує стягувача наводити причини втрати наказу. За умови встановлення факту невиконання судового рішення видача дубліката наказу не порушує прав боржника та не покладає на нього додаткових зобов’язань, оскільки дублікат наказу має повністю відтворювати втрачений наказ, зокрема містити дату його видачі. Натомість відсутність наказу в стягувача унеможливлює виконання рішення суду та порушує його права.

У даній справі суди попередніх інстанції відмовили у видачі з підстав того, що обставини щодо відсутності у стягувача виконавчого документа через його вилучення правоохоронними органами в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні не свідчать про його втрату.

Однак Верховний Суд висловив дуже важливу і правильну позицію.

"Можливість видачі дубліката виконавчого документа процесуальним законом пов’язується безпосередньо з обставиною втрати такого виконавчого документа самим стягувачем, що і відбулося у спірному випадку, а не з доведенням ним обставин фактичної втрати цього виконавчого документа іншими особами (фізичного знищення документа, викрадення, загублення тощо)."

Тобто, стягувач в даному випадку не повинен доводити втрату його наказу іншими особами.
Як бачите, навіть у таких простих, на перший погляд, процесуальних моментах як видача дублікату судового наказу є доволі багато нюансів, тому рекомендую довірити вирішення цих питань досвідченому адвокату по господарським спорам, щоб не втратити дорогоцінний час та зайві кошти.
Made on
Tilda