03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
Блог Адвоката

Правовий аналіз змін до законодавства, щодо посилення захисту прав дітей під час відчуження нерухомого майна

Сімейні спори
В статті провожу аналіз законодавчих змін, покликаних посилити захист майнових прав дітей та підопічних. Які зміни набуть чинності вже у жовтні 2023 року так як вони можуть торкнутись вас читайте у статті.

Отже, у липні цього року парламентом України прийнято закон, яким були внесені зміни до ряду законодавчих актів, які стосуються розширення випадків коли при проведенні операцій з нерухомістю потрібно отримати дозвіл органів опіки і піклування.

Так, зокрема зміни торкнулись ч. 2 ст. 177 Сімейного кодексу України та ч. 3 ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ч. 1 ст. 71 Цивільного кодексу України.

Для того, щоб розуміти суть змін, наведемо коротко в яких випадках зараз при укладенні угод щодо майна потрібно отримувати дозвіл органів опіки і піклування.

У частині другій статті 177 Сімейного кодексу України передбачено, що батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:

 • укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, щодо майна, власником (співвласником) та/або користувачем якого є дитина;
 • видавати письмові зобов'язання від імені дитини;
 • відмовлятися від майнових прав дитини.

З наведеною статтею сімейного кодексу кореспондуються положення ч. 3 ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» (в редакції що діє на момент написання цієї статті) яка передбачає, що батьки не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо нерухомого майна, право власності на яке належить дитині, а у випадках, визначених законом, - також щодо нерухомого майна, право користування яким належить дитині, відмовлятися від належних дитині майнових прав, зобовʼязуватися від імені дитини порукою чи видавати письмові зобовʼязання.

Тобто зараз, без згоди органів опіку і піклування ви не можете укласти договір купівлі-продажу або дарування нерухомого майна право, яке належить на праві власності дитині, і так само, якщо дитина має право користування цим майном, тобто зареєстрована у квартирі чи будинку.

Які зміни відбудуться після 05.10.2023?

З цієї дати зміни набуть чинності і надалі батьки не зможуть без дозволу органів опіки і піклування:

1) відмовитися від прав на майно малолітньої дитини, у тому числі речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації;

2) видавати письмові зобовʼязання від імені малолітньої дитини;

3) вчиняти правочини щодо:

 • обʼєкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий обʼєкт, власником або користувачем яких є малолітня дитина;
 • відчуження (у тому числі шляхом міни або внесення (передачі) до статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи чи як вступного, членського та/або цільового внеску члена кооперативу), поділу, виділу нерухомого майна, обʼєкта незавершеного будівництва, майбутнього обʼєкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є малолітня дитина.

Як бачимо законодавець розширив перелік правочинів, внаслідок вчинення яких дитина може втратити свої права на майно. Адже дійсно, право власності може перейти від однієї особи до іншої не тільки на підставі прямого договору купівлі-продажу, а шляхом міни, поділу, виділу чи внесення майна як внесок до статутного капіталу господарського товариства.

Очевидно, що розширення переліку угод є наслідком аналізу діючої негативної практики, яка існувала до внесення відповідних змін, коли шляхом укладення наведених правочинів діти позбавлялись своєї власності.

Крім розширення переліку угод, законодавець також поширив обовʼязок отримання дозволу на обʼєкти незавершеного будівництва та майбутні обʼєкти нерухомості та інше цінне майно у тому числі транспортні засоби.

По нерухомості і транспортним засобам питань не повинно бути, однак можуть бути проблеми з розумінням поняття «інше цінне майно».

З огляду на те, що сімейний кодекс не дає визначення цього поняття, на нашу думку слід керуватись поняття цінного рухомого майна, що наведене у антикорупційному законодавстві, зокрема Законі України "Про запобігання корупції». В статті 46 цього закону цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Станом на 2023 рік 1 розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу складає 2684.00 грн., тобто з жовтня 2023 року, при відчуженні майна, що належить вартість якого складатиме вище 268 400.00 грн.

Як отримати дозвіл на продаж нерухомості в органах опіки і піклування?

Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом одного місяця, і лише в разі гарантування збереження права дитини на житло.

Відповідно до п. 66 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, для відчуження майна дитини батьки, опікуни або піклувальники подають зазначеній службі такі документи:

 • заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
 • копію паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);
 • документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;
 • копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
 • копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
 • копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї.

Органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, якщо ними встановлено, що:

1) мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом батьківських прав відповідно до статті 164 цього Кодексу;

2) судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без позбавлення їх батьківських прав відповідно до статті 170 цього Кодексу;

3) до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав особами, зазначеними у статті 165 цього Кодексу;

4) особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;

5) між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини;

6) між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них);

7) вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.

Найбільш поширеними підставами для відмови у наданні дозволу на продаж майна є підстави вказані у пунктах 5-7 статті 177 Сімейного кодексу України.

Чому важливо отримати дозвіл?

По-перше, дозвіл органу опіки і піклування покликаний забезпечити дотримання майнових та житлових прав дитини і є фактично гарантією того, що внаслідок відчуження майна дитина не буде звужена у свої правах на нерухомість чи на користування житловим приміщенням.

По-друге, ца гарантія чистоти угоди для іншої сторони, адже відсутність дозволу або його видача з порушенням процедури може стати підставою для подальшого оспорювання угоди щодо нерухомості в судах.

Якщо ви маєте запитання по темі статті, адвокат готовий надати вам допомогу та консультацію. Я знаю як допомогти вам захистити свої права та інтереси. Звертайтесь до адвоката для отримання кваліфікованої підтримки.

Контактна Інформація:

Адвокат Микола Буртовий
Адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 242 (2-й поверх)
Телефон: +38 098 262 20 20

Email: info@burtovyi-law-office.com
Увага: Ця стаття є лише інформативною та не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна конкретна юридична допомога, звертайтеся до кваліфікованого адвоката.
Made on
Tilda