03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
офіс 242 (2-й поверх)
38 098 262 20 20
info@burtovyi-law-office.com
Блог Адвоката

Про органи опіки і піклування

Сімейні спори
Багато хто чув, що існують органи опіки і піклування, але не перетинався з ними в житті. В цій статті в загальних рисах описано в чому полягають функції цього органу і яким чином органи опіки можуть бути задіяні в сімейних спорах.
Отже, органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад. Тобто, у кожному місті чи районі міста повинен функціонувати свій орган опіки і піклування.
До основних функцій органів опіки відноситься:
 • захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
 • виявлення та ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей
 • надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
 • захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • реєстрація народження дитини та розв'язання спорів між батьками щодо виховання дитини
Останній пункт повноважень органів опіки і піклування покладається на Служби у справах дітей, які безпосередньо займаються вирішення таких сімейних спорів:
 • спору між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини
 • спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини
 • спору між батьками щодо участі у вихованні дитини одним із батьків, який проживає окремо від дитини
Вказані спори органи опіки право розглядати самостійно, тобто у позасудовому порядку. При цьому, рішення органів опіки є обов’язковим для виконання, якщо протягом 10 днів від часу його винесення заінтересована особа не звернулася за захистом своїх прав до суду.
Вирішення спору між батьками Службою у справах дітей відбувається шляхом проведення бесід з батьками, відвідування їх за місцем проживання та складання акту про обстеження житлово-побутових умов. За результатом вказаних дій служба у справах дітей складає висновок і подає його органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення.
Слід наголосити на тому, що звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення до суду.
Якщо у суді розглядаються спори про:
 • участь одного з батьків у вихованні дитини
 • місце проживання дитини
 • виселення дитини
 • зняття дитини з реєстрації місця проживання
 • визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням
 • позбавлення та поновлення батьківських прав
 • побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав
 • відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду
 • управління батьками майном дитини
 • скасування усиновлення та визнання його недійсним
участь органу опіки та піклування є обов’язковою.
Для отримання професійної правової допомоги зокрема представництва та допомоги адвоката у органах опіки і піклування рекомендую звернутись до адвоката з сімейних спорів - Буртового Миколи.
Made on
Tilda